Chráníme hodnoty, na kterých záleží

Dispečink NON-STOP 597 075 300

Program výhod

Výhody a nevýhody kamerových systémů

31. 8. 2022   |   Služby, Tipy, triky, zajímavosti

Kvalitně navržený a nainstalovaný kamerový systém přináší velké množství výhod, se kterými jsou však spojeny i starosti. Zjistěte, co je dobré vědět a mít na paměti, pokud uvažujete o pořízení kamerového systému, nebo pokud už jste jeho vlastníkem a provozovatelem.

Výhody kamerového systému

Provozovatel kamerového systému může provádět hned několik činností zaměřených na ochranu svých blízkých nebo vlastního majetku. Kamerové systémy umožňují provádět rozsáhlou kontrolu, pracovat se záznamem událostí několik dní zpětně i hlídat prostřednictvím analýzy obrazu a tzv. inteligentních funkcí to, co se v záběru dané kamery děje. My jsme vám tyto výhody seřadili podle nejčastějšího využití.

Záznam kamerového systému

Jedna s nejvyužívanějších funkcí, která napomáhá při odhalování mimořádných událostí a bezpečnostních incidentů, je záznam obrazových informací. Ať už jej potřebuje k prokázání škodní události jako důkazní materiál, nebo k prosté identifikaci pachatele, určitě se vyplatí.

Pro využití v rodinných domech může záznam sloužit například k identifikaci pachatele, který se k vám vloupal. Nebo souseda, který vám chodí na ovoce na zahradě či na dřevo do dřevníku.

Bytové domy ocení záznam zejména k odhalování vandalismu ve společných prostorech, identifikaci osob porušujících domovní řád nebo těch, kdo ve společných prostorech nelegálně přespávají.

Komerční využití záznamu z kamer je opravdu široké. Mimo důkazního materiálu spojeného s odhalováním trestné činnosti lze prostřednictvím záznamu řešit otázky pracovních úrazů, porušování směrnic, evidenci vývozu materiálu a výrobků a celou řadu dalších kontrol zaměřených na procesní řízení. Záznam zde však bývá i velice cenným nástrojem pro řešení sporů mezi zaměstnanci v situacích, kdy je potřeba se dobrat pravdy, co se kdy a kde stalo, kdo má co na svědomí a očistit tak nevinné.

On-line monitoring

Druhým nejčastějším využitím kamerového systému je jeho schopnost dát provozovateli nástroj pro to být v jednom okamžiku pozorovatelem na více místech. Vzdálený přístup v reálném čase vám tak může ve vašem počítači, tabletu nebo telefonu nabídnout obraz, který jednotlivé kamery snímají. Přes některé kamery lze i obousměrně komunikovat prostřednictvím mikrofonu a reproduktoru. 

Máte-li kamerový systém doma, můžete se kdykoliv podívat, co se u vás na zahradě nebo v předsíni děje, jaké je u vás právě počasí, nebo v mimořádných případech třeba i na to, co dělá pečovatelka v době vaší nepřítomnosti s dětmi nebo jak se právě vede vašim domácím mazlíčkům.

V bytových domech je on-line monitoring nástrojem k dohledu nad prevencí pohybu nepřizpůsobivých osob po společných prostorech, což je ale vždy lepší realizovat ve spolupráci s dohledovým centrem některé s prověřených soukromých bezpečnostních agentur.

Komerční objekty, jako jsou obchodní řetězce, prodejny zboží i výrobní závody vybavené on-line náhledem do kamer, dávají do rukou manažerů a ochrance velice silný nástroj k ochraně majetku a kontrole výkonu práce zaměstnanců. Navíc jsou v tomto segmentu neocenitelný nástrojem pro práci dohledových center a vrátnic.

Prevence kriminality

Je jasné, že je pro pachatele lepší dělat neplechu tam, kde se na to nepřijde a kde je nikdo nevidí. Právě proto je viditelná instalace kamerového systému skvělým nástrojem k prevenci. Pokud je taková instalace zviditelněná informačními cedulkami upozorňujícími na jeho přítomnost, pak je to ještě lepší. Kamery na fasádě dávají jasný signál všem, že vám vaše soukromí a bezpečí nejsou jedno a že vám na tom záleží. Právě proto důrazně doporučuji vyhýbat se atrapám.

Atrapa kamery je něco, co pachatelé určitě poznají. Počítejte s tím, že ti, kteří najdou odvahu jít krást, mají většinou i něco v hlavě. Pomineme-li tedy úplné hlupáky, kterým je jedno, že budou na záznamu a že je někdo pozná. Atrapa je pro ně jasné sdělení. Říkáte jim vlastně to, že jste se rozhodli investovat do zabezpečení asi tak 500 Kč. Takže to s vámi nebude nic tak složitého, jako vedle, kde mají opravdové kamery, anebo možná skryté bezpečnostní zařízení.   

Detekce a ochrana kamerovým systémem

Mimo dvou výše uvedených funkcí lze již samotný kamerový systém využít zejména ve venkovním prostředí jako nástroj pro detekci neoprávněného vstupu na pozemek, pohybu osob a vozidel v zakázané oblasti a vytvořit tak z kamerového systému v kombinaci se zabezpečovacím systémem vysoce účinný prvek určený k ochraně majetku.

S využitím tzv. analýzy obrazu a inteligentních funkcí umí kamerové systémy rozpoznat osoby a vozidla od zvířat, reagovat na podivné chování osob a spustit poplach i dříve, než se něco stane. Lze tedy říct, že je lze využít jako detektory pohybu, chování nebo k rozpoznání a identifikaci, čímž je předcházeno falešným poplachům.

Rodinné domy využijí tyto funkce pro překonání plotu, pohybu osob na pozemku či zahradě nebo jej mohou využít v oblasti bazénu kvůli malým dětem nebo domácím mazlíčkům.

Bytové domy využijí detekci například k identifikaci porušení zákazu parkování vozidel na vyznačených místech nebo umisťování cizích předmětů do společných prostor.

Majitelé a provozovatelé areálů výrobních i logistických jistě ocení možnosti, kterými tyto funkce přispívají k zefektivnění ochrany hal a pozemků, a tak napomáhají k dodržování provozních řádů a bezpečnosti práce. Inteligentní funkce upozorní na nežádoucí pohyb osob a vozidel, na neoprávněné parkování, na cizí předměty vyskytující se na místech, kde nemají co dělat, nebo naopak na situaci, kdy předmět ze záběru někdo odnesl.

Evidence a autorizace kamerovým systémem

Potřebujete počítat, kolik projede vozidel, jakého typu nebo jak rychle? Evidujete na vrátnici areálu registrační značky nebo na základě jejich rozpoznání chcete ovládat brány a závory? Přesně takové funkce je možné z kamerových systémů získat. 

Rozpoznávání osob na základě obličeje je také technologie, kterou kamery zajišťují například jako součást přístupového systému nebo evidenci pracovní doby. Dnes již v některých podnicích nestačí přiložit kolegovu kartu a „píchnout“ mu šichtu. Systém se v takovém případě může zajímat třeba o to, jestli odpovídá tvář uživatele karty té, kterou má uloženou ve své databázi.

Věděli jste, že některé obchodní domy účtují obchodům výši nájemného podle toho, v jak zajímavém místě se jejich prodejna nachází? A jak se to pozná? No podle toho, kolik lidí kolem ní za rok projde. A jak se to spočítá? Přesně tak, kamery to spočítají samy.  

Podtrženo a sečteno, kamerový systém může svého provozovatele učinit velice mocným člověkem, který vše vidí a může i slyšet. Můžete projíždět záznamy a zkoumat, co, kdo, kde, komu a jak dával, bral nebo dělal. Učiní vás mocným. S každou mocí se však pojí i odpovědnost, a mimo to má každý kamerový systém i jisté nevýhody.

Nevýhody kamerového systému

Pojďme se podívat i na to, jaké nevýhody přináší provozovateli kamerového systému jeho realizace, údržba a provoz. Na všechny problémy se najde řešení a pokud na to myslíte předem, můžete se jim zcela vyhnout, nebo jejich dopady alespoň zmírnit. Proto vám uvádíme i jednotlivé tipy, jak na to.

Kamera není řešením na všechna rizika

Kamerový systém využíváme k ochraně. Není však schopen zaručit to, že nedojde k útoku na vás nebo váš majetek. Je dobrým nástrojem prevence a skvělým pomocníkem při odhalování trestné činnosti. Určitě se ale vyplatí mít vždy v záloze ještě jiný stupeň ochrany. 

TIP: Kamerový systém je skvělým doplněním k poplachovému zabezpečovacímu systému

Potřebuje péči  

Tak jako každé zařízení, i kamerový systém vyžaduje pravidelnou údržbu, která zajistí delší životnost. Není přitom dobré ji podceňovat a zanedbávat. Zákon schválnosti funguje a vymstí se to zrovna, když se to nejméně hodí. 

TIP: Spolehlivý servisní partner vám pohlídá termíny údržby a zajistí její realizaci.

Občas se něco časem pokazí

Je to jen hromada drátků, součástek a plastových krytů. Počítejte s tím, že se provoz, počasí a čas podepíšou i na vašem kamerovém systému a časem se něco pokazí. A pak to musíte řešit vy nebo vámi pověřená osoba.

TIP: Vyřešit to za vás může také smluvní partner, který má na starost řešení poruch s reakcí v předem dohodnutém termínu. 

Je potřeba jej ovládat

S provozem kamerového systému je spojena i celá řada dalších aplikací a funkcí, které (pokud jej chcete využívat) budete muset nastudovat a naučit se je používat. Pro někoho to nemusí být problém, ale jsou i jednotlivci, pro které je právě toto noční můrou.

TIP: Využijte technickou podporu servisní firmy, která vše, co budete potřebovat, udělá za vás.

Má omezenou životnost

Žádný systém nebude fungovat věčně. Reálně počítejte s životností přibližně 10 let. Bez řádné pravidelné údržby bude jeho životnost a funkčnost daleko kratší než v případě, že mu zajistíte pravidelnou péči, kterou potřebuje. Pro následný upgrade asi využijete kvalitně zhotovenou kabeláž, ale časem se prostě kamery a nahrávací zařízení, které jsou v nepřetržitém provozu 24/7, budou muset vyměnit.

TIP: Při realizaci vybírejte novější technologie, které zajistí delší kompatibilitu a dostupnost náhradních dílů.

Přitahuje pozornost a je vystaven řadě rizik

Vandalismus, krádež a sabotáže ohrožují instalované systémy, respektive jejich jednotlivé komponenty. Proto je dobré při návrhu systému postupovat tak, aby byl systém co nejméně zranitelný a nejméně náchylný na útoky pachatelů. Je zároveň dobré zvážit i možnost nepřetržitého monitoringu prostřednictvím dohledového centra.

TIP: Zařezávání kabeláže pod omítku je náročnější než lištování, ale jedná se o vyšší ochranu vedení. Umístění kamer mimo snadný dosah ze země a opatření antivandal krytem navyšuje zabezpečení. 

Pořizovací cena

Náklady na pořízení kvalitního kamerového systému bývají v řádech desítek až staticíců korun a rozhodně nejsou levnou a dostupnou záležitostí pro každého. Nicméně se zde opravdu vyplatí investovat do kvalitních komponent se špičkovým provedením a parametry. Stejně tak je nutno zaplatit férově práci toho, kdo vám systém navrhne, nainstaluje a zajistí jeho stabilní funkčnost a údržbu. Šetřit se dá všude, ale v tomto případě šetříte jen na sobě, na svém bezpečí a na tom, na čem vám záleží.

TIP: Udělejte si jasno ve svých očekáváních a neváhejte kontaktovat odborníky, kteří rozumí své práci, mají reference a pomůžou vám ušetřit na tom, co třeba nepotřebujete nebo to vymyslet jinak.

Rozhodněte se pro kamerový systém i vy

Vsaďte na zabezpečení své domácnosti pomocí kamerového systému, případně jej doplňte dalšími prvky. Obraťte se na nás a my vám poradíme řešení na míru vašim potřebám.

Sdílejte článek na sociálních sítích

Získejte od nás tipy a rady do e-mailu

  • Automaticky vás upozorníme na nový článek.
  • Tipy, rady, návody pro lepší bezpečnost.
  • Získáte prémiové informace a postupy.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více »

Top