Chráníme hodnoty, na kterých záleží

Dispečink NON-STOP 597 075 300

Program výhod

Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah a účel

Společnosti DEFENDIT CORDIS s.r.o., DEFENDIT SECURITY s.r.o. a DEFENDIT SYSTEMS s.r.o. personálně a majetkově propojené (dále také jen „DEFENDIT“) pečují o bezpečnost osobních údajů. Zásady vycházejí z platné legislativy – zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR).

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů, které nám jsou odeslány prostřednictvím webové stránky či profilu v sociální síti (dále pouze „prostřednictvím webové stránky“). Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je poskytnout uživatelům webové stránky informace o tom, jak DEFENDIT zpracovává osobní údaje, které nám sdělujete v případě, že využíváte kontaktní formulář na těchto webových stránkách. Berte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které nejsou součástí DEFENDIT. Za ochranu osobních údajů na těchto stránkách nesou odpovědnost jejich provozovatelé.

DEFENDIT odpovídá za osobní údaje, které shromažďuje v případě, že žádáte prostřednictvím naší webové stránky odpověď na vaše dotazy či připomínky. DEFENDIT je v tomto případě správcem osobních údajů. Podrobnosti o kontaktu naleznete níže.

Užití osobních údajů

Osobní údaje, které prostřednictvím kontaktního formuláře získáváme, využíváme pouze v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Právním základem zpracování vámi poskytnutých osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Sdílení osobních údajů

Se společnostmi skupiny DEFENDIT

Osobní údaje mohou být sdíleny s našimi dceřinými společnostmi či přidruženými společnostmi za účelem zpracování osobních údajů, abychom mohli reagovat na vaše podněty a žádosti. Osobní údaje poskytneme pouze dceřiné či přidružené společnosti, které potřebují vaše osobní údaje, aby vám poskytly požadované informace a odpovědi na vaše dotazy. V případě, že budou osobní údaje předány dceřiné společnosti či přidružené společnosti, budou zpracovávány těmito společnostmi z pozice správce osobních údajů.

S poskytovateli služeb třetích stran

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty také třetím stranám, a to v případě, že tyto třetí strany poskytují DEFENDIT služby v souvislosti s podnikáním DEFENDIT, a proto zpracovávají osobní údaje na účet DEFENDIT.

Jedná se o služby:

Výše uvedení poskytovatelé služeb jsou oprávnění zpracovávat osobní údaje pouze tehdy, je-li to nezbytné při poskytování služeb naší společnosti. Společnosti skupiny DEFENDIT a poskytovatelé služeb jsou umístěni v EU.

Zpracování osobních údajů mimo EU/EHP

Společnostmi skupiny DEFENDIT

Osobní údaje nejsou Společnostmi skupiny DEFENDIT zpracovávány vně EU.

Poskytovateli služeb (třetími stranami)

Osobní údaje, které jsou od vás shromažďovány, mohou být předány a zpracovávány poskytovateli služeb (třetími stranami) usazenými v zemi mimo EU/EHP, včetně zemí, ve kterých Evropská komise nepovažuje úroveň ochrany osobních údajů za dostatečnou. V takovém případě přijmeme veškerá opatření nezbytná podle platných právních předpisů pro to, aby takový přenos vašich osobních údajů přes hranice byl v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje mohou předávány pouze do zemí mimo EU/EHP, kde (i) Evropská komise rozhodla, že třetí země zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany, nebo (ii) pokud je převod zabezpečen použitím vzorových ujednání EU (podle článku č. 46 odst. 2 obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679, dále jen „GDPR“) nebo v případě, že příjemce je certifikován podle „US – EU Privacy Shield Framework“ dle článku č. 45 GDPR.

Zabezpečení osobních údajů

DEFENDIT podniká veškerá přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou nebo změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a jakýmikoli jinými protiprávními formami zpracování. DEFENDIT také provádí veškerá přiměřená právní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že osobní údaje budou při přenosu nebo sdílení s výše uvedenými třetími osobami zacházeno bezpečně a s odpovídající úrovní ochrany.

Doba uchování

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k vyřízení žádosti, pro odpověď nebo předání příslušné osobě k vyřízení. Osobní údaje nejsou uchovány delší dobu než tři (3) měsíce od zaslání vašeho požadavku. Osobní údaje budou smazány po uplynutí výše uvedené doby s výjimkou případů, kdy potřebujeme zachovat jakékoli osobní údaje, abychom vyhověli právním povinnostem, vyřešili spory nebo prosazovali určité dohody či smlouvy.

Soubory cookie a další technologie

Technologie, jako jsou soubory cookie, tagy a skripty, jsou užívány společností DEFENDIT nebo externími poskytovateli služeb. Tyto technologie se používají např. při analýze trendů preferencí uživatelů, při správě těchto webových stránek a sledování pohybů uživatelů na našich webových stránkách.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoli obdržet kopii osobních údajů, které jsou o vás z naší strany uchovávány a informace o zpracování osobních údajů.

Máte právo bez zbytečného odkladu na opravu nesprávných, neúplných nebo irelevantních osobních údajů.

Máte právo, aby vaše osobní údaje byly vymazány bez zbytečného odkladu. Společnost DEFENDIT je povinna bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazat. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni smazat osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné např. pro splnění zákonné povinnosti, které společnost DEFENDIT podléhá, nebo k založení, výkonu nebo obhajobě právního nároku, nebo pokud existují jiné oprávněné důvody k uchování údajů. O takové skutečnosti vás budeme transparentně informovat.

Máte právo požadovat, aby společnost DEFENDIT za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli na základě vaší úvahy vznést námitky proti zpracování osobních údajů ze strany DEFENDIT, pokud je zpracování založeno například na jejích oprávněných zájmech. Pokud proti takovému zpracování vznesete námitky, společnost DEFENDIT již nebude mít právo zpracovávat vaše osobní údaje na základě tohoto právního základu, ledaže prokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodou nebo pokud je zpracování prováděno k založení, uplatnění nebo obhajobě právního nároku.

Máte za určitých podmínek právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti DEFENDIT ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas udělený společnosti DEFENDIT ke zpracování vašich osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, vezměte prosím na vědomí, že to neovlivní zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu po dobu před jeho odnětím a že společnost DEFENDIT může za určitých okolností osobní údaje zpracovávat na jiném právnímu základu, a proto může být oprávněna pokračovat ve zpracování osobních údajů. O takové situaci vás budeme transparentně informovat.

V případě, že máte pochybnosti o zpracování osobních údajů ze strany DEFENDIT a/nebo se domníváte, že zpracování je v rozporu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost dozorovému úřadu Úřad pro ochranu osobních údajů, viz kontakty.

Vezměte prosím na vědomí, že žádosti, sdělení a veškeré úkony pro uplatnění práv subjektu údajů jsou prováděny bezplatně. Pokud jsou však žádosti podávané subjektem údajů zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují, mohou být zpoplatněny.

Pokud si přejete obdržet kopii osobních údajů, které zpracováváme, nebo chcete-li uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.

Kontakty

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo máte připomínky k zpracování vašich osobních údajů společností DEFENDIT využijte kontakty níže.

Správce osobních údajů:

DEFENDIT SECURITY s.r.o., Hlavní třída 387/45, 736 01 Havířov
E-mail: obchod@defendit.cz
Telefon: 800 112 365
Provozní doba: po–pá: 8:00–16:00

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

email: dpo@defendit.cz
Telefon: 800 112 365

Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Havířově dne 15. května 2018

Petr König
jednatel
DEFENDIT SECURITY s.r.o.

Získejte od nás tipy a rady do e-mailu

  • Automaticky vás upozorníme na nový článek.
  • Tipy, rady, návody pro lepší bezpečnost.
  • Získáte prémiové informace a postupy.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více »

Top