Chráníme hodnoty, na kterých záleží

Dispečink NON-STOP 597 075 300

Program výhod

Oznamování (Whistleblowing)

Společnosti skupiny DEFENDIT poskytuje vnitřní oznamovací systém a politiku oznamování protiprávního jednání.


Co lze oznámit

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v pracovním kontextu, a které má znaky trestného činu, přestupku, porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech uvedených v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Například v oblasti korupce, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů nebo ochrany finančních zájmů Evropské unie, ochrany životního prostředí a další.

Jak lze oznámit

Oznámení lze podat:

 • Elektronicky na e-mailovou adresu oznameni@defendit.cz.
 • Písemně v listinné podobě na adresu DEFENDIT SECURITY s.r.o., Hlavní třída 387/45, Havířov – Město, 736 01. Obálka musí být označena slovy „Oznamování – neotvírat – k rukám řešitele oznámení“.
 • Telefonicky na čísle 597 075 300 s oznámením, že se jedná o hovor pro řešitele oznámení.
 • Osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou společnosti DEFENDIT (volejte 597 075 300).

Anonymní oznámení

Není vyloučena možnost podat oznámení anonymně.

Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat.

Není vyloučeno přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává závislou práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Oznámení přes systém ministerstva vnitra

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky.

Z oznámení jsou vyloučeny některé typy zákonem chráněných informací. Nelze podat oznámení, které by obsahovalo:

 • informace podléhající tajemství právnických nebo zdravotnických profesí,
 • informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem ČR,
 • informace o činnosti zpravodajských služeb,
 • utajované informace,
 • informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení a další zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Pokyny pro oznamovatele

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti, by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout.

Důležité je podpořit tvrzení důkazy, které pomohou při prošetřování podaného oznámení. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Získejte od nás tipy a rady do e-mailu

 • Automaticky vás upozorníme na nový článek.
 • Tipy, rady, návody pro lepší bezpečnost.
 • Získáte prémiové informace a postupy.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více »

Top