Chráníme hodnoty, na kterých záleží

Dispečink NON-STOP 597 075 300

Program výhod

10 rizik, která ohrožují kamerové systémy

20. 9. 2022   |   Řešení, Tipy, triky, zajímavosti

Instalací kamerového systému dojde k rozšíření toho, co je třeba zabezpečit proti nepříznivým okolnostem vnějšího prostředí. I na toto je tedy potřeba myslet a nepodceňovat rizika, kterým bude váš budoucí systém vystaven.

1. Vandalismus

Nepřizpůsobiví spoluobčané se budou snažit jednotlivé kamerové prvky poškodit sprejováním, rozbíjením nebo jinou formou omezit jejich funkčnost.

TIP: Využívejte ochranné kryty (antivandal) pro jednotlivé kamery, záznamová zařízení i vlastní kabelové trasy nebo je umístěte mimo snadný dosah (např. instalací do výše položených míst). Je-li to možné, volte takové umístění kamer, aby na sebe vzájemně viděly.

2. Sabotáž

Oblíbenou akcí sabotérů bývá překrytí kamery cizím předmětem (hadrem, sáčkem, opřenou deskou nebo nevhodně uloženým materiálem bránícím ve výhledu).

TIP: Většina kamer dokáže na tuto situaci upozornit vlastní funkcí, která na podobné techniky maskování nebo na změnu scény upozorní.

3. Zcizení

Ještě stále se najdou lidé, kteří kamery kradou jednoduše s vidinou finančního zisku získaného prodejem použitých kamer. Pokud není systém dostatečně chráněn a monitorován, můžete zcizení kamery zjistit až několik dnů nebo týdnů po takové události. A to právě v okamžiku, kdy budete potřebovat daný záznam.

TIP: Zde platí stejná pravidla jako u preventivních opatření proti vandalizmu a sabotáži. Zejména záznamové zařízení je vždy potřeba uložit tak, aby bylo fyzicky nedostupné a chráněné proti zcizení a zneužití, ideálně v uzamčeném rozvaděči umístěném v uzamčené místnosti.

4. Přepětí v síti

Instalace venkovních kamer bývají vystaveny riziku přepětí způsobeného bleskem při bouřce. Jeden blesk v blízkosti vaší instalace vám může snadno „odpálit“ všechny venkovní kamery nebo dokonce nahrávací zařízení.

TIP: Dbejte na to, aby byly venkovní kamery chráněny proti přepětí předepsanou a spolehlivou ochranou. Zároveň je umístěte v předepsané vzdálenosti od hromosvodů. Ušetříte tak mnoho peněz spojených s náhradou kamer nebo rekordéru při přepětí, které by bylo způsobené bleskem.

5. Výpadek napájení

Kamerový systém bez napájení nefunguje. Zákon schválnosti zde ale funguje naprosto přesně. Zrovna když jste potřebovali nahrávat nebo monitorovat, vypadly pojistky nebo byla výluka distributora elektrické sítě, anebo to bylo prostě způsobeno záměrně.

TIP: Zajistěte vašemu kamerovému systému nezávislý zdroj napájení, který jej v takovém případě bude napájet a zajistí jeho funkčnost v řádu několika minut až hodin. 

6. Poruchy

Nespoléhejte na to, že je váš systém nesmrtelný a že bude fungovat navždy. Tak jako mají všechny spotřebiče svou životnost, má ji i kamerový systém. Dříve nebo později se na něm podepíše opotřebení časem a počasím. Myslete na to, kdo se postará o řešení poruch a pravidelnou údržbu, která prodlouží životnost vašeho kamerového systému.

TIP: Zajistěte si smluvního partnera, který bude o systém pečovat a v případě poruchy zajití servisní výjezd v co nejkratším čase.

7. Neoprávněný přístup

Záznamy z vašeho kamerového systému nejsou určeny všem. I s ohledem na legislativu proto bude nutné zajistit, aby se do kamerového systému nemohl připojovat kdokoliv. Proto je na místě dbát na zabezpečení vaší internetové sítě a chránit přístupové údaje tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Nebo prostě jen k tomu, aby vám do kamer nekoukal někdo, kdo už s vámi nebydlí, nebo u vás nepracuje.

TIP: Zvolte si prověřeného a spolehlivého správce, který bude s nejvyšším oprávněním administrovat ostatní uživatelské účty a řídit oprávnění přístupu jednotlivých uživatelů (tedy je přidávat nebo odebírat).

8. Porušení platné legislativy

Kamerové systémy zpracovávají osobní údaje, a proto jsou dotčeny zákonem na jejich ochranu, stejně tak jako generální směrnicí vydanou EU známou jako GDPR. Mimo tento rozsah legislativy jsou dotčeny např. i zákoníkem práce. Není tedy dobré podceňovat tyto skutečnosti, protože je velice snadné narazit a stát se obviněným z porušení zákona. Případně se také důkazy z takového systému mohou stát u soudu nepřípustnými.

TIP: Dodavatel, který se zabývá podrobně problematikou kamerových systémů, vám zcela jistě navrhne systém, který bude legislativně odpovídat místu a způsobu jeho využití. Mimo to vám zpracuje dokumentaci potřebnou a vyžadovanou v případě kontrol státní správy tak, jak to má být.

9. Snížená kvalita záběru a záznamu

Nečistoty ze vzduchu, pavučiny, ptačí trus a hnízda, led i odlesky slunečních paprsků mohou časem změnit kvalitu záběru kamer a s ním i kvalitu záznamu. 

TIP: Zajistěte pravidelné kontroly záběrů z kamer, a to jak v denní, tak noční dobu. Nejlépe ze záznamu. Díky tomu se ujistíte, že kamery vidí vše tak, jak je to potřeba a že se vše správně zaznamenává.

10. Ztráta videozáznamu

Systém se někdy může porouchat a takovou poruchu není možné vždy ihned identifikovat. Tak může nastat situace, kdy se až při potřebě pracovat se záznamem zjistí, že již mnoho dní neexistuje. Důvodem může být porucha některé části systému, jako je rekordér nebo v něm vložený pevný disk.

TIP: Pokud je to pro vás opravdu důležité, dávejte přednost rekordérům, které mají možnost pracovat s více pevnými disky (HDD) a data na nich ukládat tak, aby bylo v případě poruchy jednotlivých disků možné záznam z diskového pole (RAID) uchránit nebo obnovit.

Závěrem

Na závěr bychom rádi apelovali na to nebrat rizika na lehkou váhu. Tak jak tomu ostatně bývá se všemi riziky. Vždy samozřejmě berte ohled na pravděpodobnost, s jakou riziko může nastat a jak velký negativní dopad to bude na danou věc mít.

Primární rizika ohrožující kamerové systémy mnohdy nejsou tak závažná jako sekundární dopady na ostatní události. Jako příklad si uveďme třeba to, že oprava kamery poškozené sabotáží stojí pár tisíc. Ale to, že jsme na sabotáž nepřišli a nezareagovali hned, vedlo k tomu, že došlo k zcizení majetku v areálu za několik miliónů korun.

Sdílejte článek na sociálních sítích

Získejte od nás tipy a rady do e-mailu

  • Automaticky vás upozorníme na nový článek.
  • Tipy, rady, návody pro lepší bezpečnost.
  • Získáte prémiové informace a postupy.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více »

Top