ServisTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ

Promyšlené a funkční řešení správy technických systémů

Služba zahrnuje:
 • Evidence veškerých informací
 • Hlídání a zajištění pravidelné údržby
 • Funkční zkoušky a revize dle platné legislativy
 • Vedení servisní knihy o servisních činnostech a materiálu
 • Technická podpora 24/7

O technické systémy předané do naší správy je skvěle postaráno. V souladu s předem stanovenými termíny provádíme dle potřeb systémů pravidelnou údržbu, čištění, zálohování nebo např. aktualizace software. Poruchy řešíme v nejkratším možném nebo ve smluvně garantovaném čase.

Předejte váš systém do naší správy a získáte
 • Administrativní činnosti zdarma
 • Slevu 20 % na servisní práce
 • Slevu 10 % na použitý materiál
 • Technickou podporu a ochranu spolehlivosti
 • Kontakt na Servisní podporu 24/7
ROZSAH SERVISNÍCH SLUŽEBPopis činností, které zahrnuje "Smlouva o poskytování servisu technických systémů".
ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST
Sledování termínů údržby a revizíPohlídáme expiraci termínů zálohování, prohlídek a zkoušek.
 • Termíny periodických servisních činností u nás hlídá software, který naše technicky předem upozorní vygenerováním technické zakázky pro daný systéme na termín blížícího se úkonu, který je potřeba provést, a tak nikdy nezapomínáme.
Evidence servisních činnostíVeškeré servisní opravy a výměny evidujeme v servisních knihách.
 • O veškerých servisních zákrocích je vyhotoven servisní protokol, jehož kopie jsou u nás archivovány a kdykoliv zpětně dohledatelné pro případ řešení reklamací či jiných událostí spojených s provozem systému.
Vedení technické dokumentaceUdržujeme aktuální dokumentaci a všechny dokumenty na jednom místě.
 • Aktualizujeme technickou dokumentaci a archivujeme veškeré změny provedené ve vašem systému, a to včetně protokolů, revizních správ, licencí atd. Pokud při předání systému do naší správy dokumentace neexistuje, umíme ji zpětně vytvořit.
OCHRANA SPOLEHLIVOSTI
Aktualizace systémůAktuální uživatelské účty, odpovídající verze softwaru, systém aktuální jako nový.
 • S cílem zajistit vyšší úroveň zabezpečení systémů dbáme na údržbu uživatelských účtů, správu přístupů, ale i aktualizaci vlastního softwaru. Aktualizace slouží k ochraně dat a zamezují přístup neoprávněným osobám.
Zálohování datŘešíme ochranu vašich dat.
 • I ten nejkvalitnější systém se může nečekaně porouchat. Důležité je vědět, jak takovou situaci řešit a mít připravené záložní řešení. Kopie klíčových dat držíme na bezpečném místě.
Monitoring stavuJen okamžitá identifikace poruchy, umožňuje okamžité řešení.
 • On-line monitorování technických systémů, napomáhá okamžitému řešení poruch a zachování potřebné funkčnosti. Je lepší odhalit poruchu okamžitě než při problému zjistit, že vám například kamerový systém nenahrává záznam už několik měsíců.
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Čištění komponentPřes špinavou čočku, nelze pořídit čistý záznam.
 • Čištění jednotlivých komponent technických systémů není jen otázkou estetiky. U kamerových systémů je to jedna ze zásadních činností obzvláště v oblastech s vyšší prašností a znečištěním ovzduší. Čistota je na místě i u ostatních informačních technologii.
Údržba mechanických systémůKdo maže, ten jede! Opomenutí této základní technické moudrosti vede ke škodám.
 • Průběžná péče o brány, závory a jiné mechanické systémy, snižuje mechanické opotřebení a možnost výskytu zbytečných poruch. Seřizování a mazání je důležitá součást údržby.
Zimní údržbaVěnujeme zvýšenou péči systémům náchylným na nízké teploty.
 • Připravíme vaše brány, vrata, závory a ostatní mechanické systémy na zimu tak, aby vás nezaskočilo to, že někde něco zamrzlo nebo přestalo fungovat úplně.
FUNKČNÍ ZKOUŠKY A REVIZE
Provádění funkčních zkoušekNení špatně ve funkci věřit, někdy je ale lepší se o funkci i přesvědčit.
 • Rozhoukat zabezpečovací systém, prohlédnout záznam nebo jen tak zatřást plotem s detekcí může prokázat funkci vašeho systému. Proměření a otestování odborným technikem však může odhalit i zdánlivě daleko lépe skryté nedostatky.
Revize elektrických zařízeníDokud se nic nestane, je to vždycky v klidu. Pak přicházejí na řadu papíry.
 • Plnit si pojišťovnou a legislativou nařízené povinnosti vlastníka a provozovatele technického systému není od věci. Obzvláště se to vyplácí v okamžiku, kdy dojde na pojistnou událost, či jinou formu vzniklé škody na majetku nebo ještě hůř na zdraví osob.
TECHNICKÁ PODPORA
Podpora uživatelůProškolíme vás a pomůžeme s nastavením systémů tak, aby vám sloužil.
 • Pro všechny uživatele, kteří mají zájem o informace o jejich systémech zajišťujeme školení na místě s názornou ukázkou jednotlivých funkcí. Z našich zkušeností víme, že není-li si uživatel ovládáním jistý, nevyužívá systém z obavy, že něco pokazí a takový systém je k ničemu.
Garance odstraňování poruchLegislativa dává 30 dní, slušná firma týden, my umíme mnohem více.
 • Našim cílem je odstraňování poruch a řešení změnových požadavku uživatelů v co nejkratším čase. Z toho důvodu neustále rozšiřujeme technické týmy s školíme techniky. Vyžaduje-li to zákazník, umíme nabídnout garanci odstranění poruch do 6.hodin od jejího nahlášení.
Pohotovostního sklad náhradních dílůNa některé věci nelze čekat a některé věci za peníze koupit nelze.
 • V případě potřeby okamžitého řešení poruch specializovaných technologii, jejichž výpadky znamenají nepřijatelné riziko či následné ztráty, držíme sklad takových náhradních dílů s okamžitou dostupností, které jsou připraveny pro výměnu vadných komponent.
SERVISNÍ PODPORA 24/7
Aktualizace systémůProvozujeme pracoviště technického dispečinku v prostředí Bezpečnostního centra, kde jsou naši operátoři schopni přijmout jakýkoliv požadavek týkající se systémů v naší správě, a to neomezeně v kterýkoliv den, či denní dobu. O veškerých změnách a vývoji požadavků na vašich systémech vás budeme informovat.

Veškeré informace o cenách poskytovaných služeb jsou vždy předem upraveny ve Smlouvě o poskytování servisních služeb

Technické systémy přehledně pomocí aplikace DEISYVyužijte nabídku na instalaci sdíleného prostředí prostřednictvím aplikace DEISY, se kterou získáte:
 • Aktuální přehled stavu vašich technických systémů
 • Přístup k technickým dokumentacím
 • Záznamy o prováděných servisních činnostech
 • Přehled o termínech pravidelných prohlídek, revizích a údržbě
 • Možnost zadávat úkoly a požadavky k jednotlivým systémům
 • Sledovat průběh celkové správy, nákladů a plnění termínů
CHCETE POMOCI S VÝBĚREM?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete kdykoliv kontaktovat naše obchodníky, kteří vám rádi pomohou vybrat optimální řešení.

DOMLUVIT SCHŮZKU
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz