Chráníme hodnoty, na kterých záleží

Dispečink NON-STOP 597 075 300

Program výhod

Nakládání s odpady

Při poskytování našich služeb zajišťujeme minimalizaci dopadu na životní prostředí, lidské zdraví, ochranu zdrojů surovin, hospodářskou a sociální oblast.


Základní pravidla pro nakládání s odpady

Předcházíme vzniku odpadů

Nakupujeme pouze nezbytné množství komodit nutných k zajištění administrativy, výroby a poskytování služeb. Neplýtváme zdroji.

Třídíme odpady

Abychom efektivně zpracovávali odpad do určených zařízení, jednotlivé odpady separujeme a kategorizujeme podle jejich povahy.

Recyklujeme zařízení

Použité technické komponenty repasujeme a využíváme je opakovaně tam, kde je jejich využití vhodné. Staré funkční zařízení využíváme na součástky a náhradní díly.

Odpady zhodnocujeme

Odpady vhodné k jinému využití zhodnocujeme – opakovaně využíváme obalové materiály a materiály určené k jinému zpracování předáváme oprávněným zpracovatelům.

Odpady odstraňujeme

Uklízíme nejen po sobě, ale i tam, kde vznikají odpady činností jiných osob.


Náš přístup k odpadům a recyklaci

V kancelářích zodpovědně využíváme elektrickou energii, teplo a vodu. Tiskneme pouze to, co je potřeba zachovat pro případ následných kontrol, nebo dokumenty nezbytné k poskytování našich služeb.

Odpady z realizovaných a servisních zakázek, jež neumíme využít jiným způsobem, předáváme do sběrných zařízení  k tomu určených.

Staré a poškozené baterie z bezdrátových zařízení a akumulátory ze záložních zdrojů sbíráme a předáváme zpět našim dodavatelům a do recyklačních zařízení.

Sdílejte stránku na sociálních sítích

Získejte od nás tipy a rady do e-mailu

  • Automaticky vás upozorníme na nový článek.
  • Tipy, rady, návody pro lepší bezpečnost.
  • Získáte prémiové informace a postupy.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení. Zjistěte více »

Top