BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT

Režimová a organizační opatření zahrnují výchozí soubor pravidel a postupů pro zajištění požadované úrovně bezpečnosti vzhledem k vlastnímu předmětu střežení.

Projektová činnost

Provádíme návrhy projektů zaměřených na fyzickou ostrahu a technické zabezpečení osob a majetku. Správně zpracovaná bezpečnostní dokumentace, která reaguje na aktuální potřeby bezpečnosti, slouží jako výchozí plán realizace všech následujících opatření.

Za účelem dodržení legislativy jak v oblasti zákonů, tak v oblasti norem, je důležitá znalost všech vzájemně souvisejících dokumentů. Jedině tak je možno navrhnout funkční systém, který bude respektovat platná nařízení.

Nabízíme služby zaměřené na návrh a následnou implementaci funkčních systémů bezpečnosti.
 • Režimová a organizační opatření
 • Návrhy systémů technického zabezpečení
 • Metodické manuály pracovníků fyzické ostrahy
CHCETE POMOCI S VÝBĚREM?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete kdykoliv kontaktovat naše obchodníky, kteří vám rádi pomohou vybrat optimální řešení.

DOMLUVIT SCHŮZKU

Poradenství a implementace bezpečnostních systémů od A po Z

 • Optimalizace a funkčnost procesního řízení bezpečnosti
 • Návrhy optimalizace, výběr dodavatelů, organizace výstavby, technické přejímky systémů technické ochrany
 • Komplexní zavedení systémů ochrany osobních údajů, včetně provozních dokumentací podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
 • Komplexní zavedení systému managementu bezpečnosti informací – ČSN ISO/IEC 27001
 • Poradenství při výběru dodavatelů k zavádění bezpečnostních systémů

Bezpečnostní dokumentace

 • Bezpečnostní studie, analýzy, posouzení k ochraně osob, majetku a informací
 • Bezpečnostní projekty určené zejména k výběru dodavatelů a jako podklad k výběrovému řízení
 • Bezpečnostní standardy k zavedení optimálních a efektivních prvků ochrany, využívané zejména u organizací s pobočkovou sítí
 • Provozní řády určené pro uživatelé objektu
 • Provozní směrnice určené pro fyzickou ostrahu, servisní společnosti STO, správce a obsluhu STO a jiné interní předpisy při zavádění řízení bezpečnosti
 • Bezpečnostní postupy, manuály při řešení mimořádných událostí
 • Plány systému zachování kontinuity podnikání a činností (BCP)
 • Dokumentace k prevenci závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů)
 • Dokumentace ke krizovému řízení (zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 • Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele bezpečnostních služeb a systémů technické ochrany

Další doplňkové služby

 • Bezpečnostní audity
 • Správa systému technické ochrany
 • Outsourcing bezpečnostního managementu nebo jiných organizačních bezpečnostních profesí
 • Školení
 • Činnost v oblasti BOZP a Požární ochrany
Sdílet
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz