Mechanické zábranné systémy


Za mechanický zábranný systém lze považovat jakoukoliv technickou překážku, která slouží k tomu, aby nebylo možné vjíždět nebo vstupovat do areálů a objektů v místech, která k tomu nejsou určená nebo podléhají předchozí autorizaci vjezdu vozidel a vstupu osob. Jejich užití navíc vytváří základní úroveň ochrany, který je potřeba prokázat v případě vzniku újmy na zdraví a majetku vůči pojišťovacím společnostem. Chceteli svůj majetek chránit, je nezbytné jej minimálně oplotit nebo uzamknout a dát tak jasně najevo všem, že se nejedná o veřejné prostranství či veřejnou věc.

Výstavba oplocení a zábran

Základní úroveň ochrany a vymezení hranice majetku

Kvalitní plot slouží jako transparentní vymezení hranice vašeho pozemku, nebo jinak využívané plochy, ve kterém se nachází majetek určený k ochraně. Použití plotu znemožňuje volný vjezd a přístup, a navíc zcela jasně vymezuje prostor, ve kterém lze neoprávněný pohyb považovat za porušení zákona nebo interních nařízení. Je to první překážka, jejímž překonáním lze zcela jasně určit, že vstupující způsobil bezpečnostní incident.

Pronájem mobilních plotů

Zapůjčíme vám mobilní oplocení na dobu určitou a v případě zájmu doplníme i elektronickou ostrahu a kamerový dohled. Doprava, montáž a následný odvoz, je plně v naší režii. Ke všem použitým prvkům je zajištěn odpovídající servis a údržba.

Výstavba oplocení

Provádíme výstavbu oplocení na klíč. Využíváme technologie klasických plotových pletiv, pevných svařovaných sítí a gabionových stěn. Ve spolupráci s našimi dodavateli umíme zajistit i nejrůznější atypická řešení. Vyžaduje-li si to povaha a místo instalace, doplníme oplocení o ochranu proti podhrabu a přelezení použitím podhrabových desek, ostnatých nebo žiletkových drátů.

Výstavbu zábran a zádržných vjezdových systémů

Ochráníme vjezd do vašeho areálu speciálními zádržnými systémy, které neprorazí ani rozjeté nákladní vozidlo. Speciálně instalované a pancéřované zádržné systémy, zajistí rychlé vysunutí bytelné části nad úroveň terénu v případě ohrožení vjezdu, nebo naopak zmizí pod povrchem v případě oprávnění vjet do chráněného areálu či zóny.

 


Brány a závory

Řešení kontroly a oprávnění pro přístup vozidel

Vjezdové komunikace do vašeho areálu je možné vybavit buď klasickou mechanickou závorou nebo branou, nebo sáhnout po automatizovaném řešení, které nevyžaduje fyzickou obsluhu. Automatizované řešení pak nabízí celou řadu výhod s podporou elektronické kontroly vstupu, jako je ovládání na základě elektronických dálkových ovladačů, čipů, mobilních aplikací, rozpoznání registračních značek kamerovým systémem nebo automatické otevírání a zavírání podle předem nastaveného kalendáře.


Turnikety a branky

Řešení kontroly a oprávnění pro přístup osob

Přístupové komunikace pro pěší osazujeme brankami a turnikety s cílem zajistit kontrolu přístupu, popř. jeho evidenci. Naše systémy umožňují řízení pravidel pro vstup, ale současně napomáhají sledovat docházku a pohyb jednotlivých osob. My vám umíme říct přesně kdy kdo přišel, odešel a v kombinaci s dalšími technologiemi i to, kdo za sebou například nezavřel.


Vrátnice

Kvalitní zázemí pro kvalitní strážní službu

Zajistíme výstavbu vrátnic i montáž založenou na systému mobilních obytných kontejnerů, které budou respektovat potřeby strážní služby a všech ostatních osob, které vstupují do vašeho areálu, včetně sociálního zázemí, prostoru pro návštěvy, školení bezpečnostních pokynů, uložení ochranných pomůcek a prostor pro osobní prohlídky. Realizace zajišťujeme na klíč, včetně dodávek klimatizací, silnoproudých systémů, slaboproudých systémů a pracovišť pro kamerový dohled.

CO U NÁS MŮŽETE VYZKOUŠET?

Ovládání zabezpečovacích systémů, přístupových systémů a kamer od předních světových výrobců. Na vlastní oči se můžete přesvědčit o kvalitě a provedení konkrétních bezpečnostních prvků a získat tak informace vedoucí k řešení, které splní nebo překoná vaše představy.

© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz