Pečovatelské monitorovací systémy

Jde o zcela neinvazivní technologie založené na informačních systémech zpracovávajících informace z monitorovaných prostor a vyhodnocujících chování uživatelů. 

Prostory využívané seniory jsou vybaveny detektory a snímači, které detekují, co se v daném prostředí děje a kde se osoba v péči nalézá. Sběrem informací lze odhalit i mnoho komplikací, které se lidé v pokročilém věku snaží skrývat, protože se za ně stydí. Přednastavené systémy tak dokáží předem upozornit pečovatele nebo zdravotní personál na skutečnosti, u kterých mohou včasným zákrokem předejít daleko vážnějším komplikacím.

Pečovatelské monitorovací systémy jsou realizovány na klíč a jejich návrh je podmíněn spoluprací se zadavatelem, který do systému definuje mimořádné stavy, které chce vyhodnocovat.


Prostřednictvím těchto technologií je možné: 

  • možnost použití náramkových tísňových tlačítek;
  • monitorovat dýchání na lůžku;
  • sledovat pohyb uživatelů;
  • upozornit na pád;
  • informovat pečovatele o opuštění prostoru uživatelem;
  • upozornit na neuzavření domovních dveří;
  • monitorovat používání elektrospotřebičů;
  • pravidelnost využívání WC a mytí;
  • vyhodnotit podivné chování;
  • určit polohu uživatele.

Příklady vyhodnocování systému:

Detekujeme příchod prostřednictvím snímače na dveřích, následný pohyb v chodbě detektorem pohybu a následný pohyb v ložnici, kde pohyb ustal, aniž by došlo k opětovnému pohybu v chodbě nebo uzavření dveří. Systém vyhodnotí informaci a po zvoleném čase upozorní na skutečnost, že uživatel zamířil rovnou do ložnice, ale nezavřel za sebou dveře od bytu. Detekujeme-li poslední pohyb v bytě v kterékoli místnosti mimo ložnici v čase delším než např. 5 hod., zavoláme a provedeme kontrolu uživatele. V případě detekce pádu a absence detekce pohybu vysílá Bezpečnostní centrum pokyn k okamžité kontrole a informuje určené osoby.

Informace o dalších dostupných systémech zaměřených toto téma naleznete v sekci Chraňte své blízké.

Sdílet
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz