DEISY

Aplikace DEISY je softwarové řešení pro řízení a správu systému fyzické a technické bezpečnosti. Prostřednictvím této aplikace vedeme celkovou agendu jednotlivých zakázek a sdílíme s klienty informace vztahující se k jejich předmětům střežení.

Bezpečnostní management na jednom místě!

Získejte okamžitý přehled o všech bezpečnostních směrnicích, incidentech a probíhajících procesech v rámci námi poskytovaných služeb. Přinášíme transparentní přehled o tom, co se právě na zakázce děje.

DEISY nabízí klientům tyto agendy

Fyzická ostraha
 • Přehledy směn

  Přehledy obsazení jednotlivých směn přidělenými pracovníky, pracovní docházka a plán dovolených.

 • Personální zajištění zakázky

  Seznam pracovníků přidělených k zakázce klienta, včetně jejich kontaktních a identifikačních údajů.

 • Hodnocení pracovního výkonu

  Protokoly pro hodnocení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků, plnění směrnic a držby pracoviště.

 • Pokyny a směrnice

  Přehled aktuální dokumentace, včetně jednotlivých směrnic a formulářů potřebných pro řízení výkonu fyzické ostrahy.

Systémy technické ochrany
 • Evidence systémů technické ochrany

  Přehled všech systémů technického zabezpečení včetně jejich identifikačních údajů, přístupových hesel a termínů revizí.

 • Servisní požadavky

  Evidence a sledování vývoje požadavků od zákazníka na servis, rozšíření nebo jiný zákrok na jeho systémech technického zabezpečení.

 • Technický deník

  Evidence pracovních výkonů a použitých komponent a dalšího instalačního materiálu v rámci servisních činností.

 • Technická dokumentace

  Archiv technické dokumentace k jednotlivým systémům technické ochrany.

Bezpečnostní management
 • Předměty střežení

  Přehled jednotlivých předmětů střežení a k nim poskytovaných služeb v rámci zakázky klienta.

 • Úkoly

  Výstupy z porad, popř. operativní nařízení a úkoly v rámci řízení výkonu a bezpečnostního managementu.

 • Incidenty

  Přehled svodných událostí o zjištěných bezpečnostních incidentech, včetně fotodokumentace.

 • Reporty

  Grafické výstupy jednotlivých sestav pro účely prezentace výstupů bezpečnostního managementu na poradách managementu.

Sdílet
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz