METODIKA


Naším cílem je vytvářet stabilní a efektivní bezpečnostní systémy, které svými náklady nepřevyšují střežené hodnoty. Vytváříme dlouhodobé vztahy založené na komunikaci a sdílení veškerých informací, které mohou napomoci zlepšovat námi poskytované služby. Respektováním výše uvedených bodů a jejich opakovaným zlepšováním vytváříme prostředí, ve kterém se naši zákazníci i my cítíme spokojeně.


NASTAVENÍ BEZPEČNÉHO PROSTŘEDÍ

Prevence bezpečnostních rizik začíná už ve vnější oblasti samotného předmětu střežení. Nejde tedy pouze o to zajistit ochranu jedné osoby, nemovitosti, popř. jiného majetku, ale pracovat s několika úrovněmi prostředí, které danou oblast ochrany obklopují. Jedině tak může nastavený systém fungovat jako celek.


1. Pořád se něco děje

Analýza aktuálních rizik a potřeb klienta

 • Seznámíme se s aktuálním rozsahem, povahou a parametry předmětu střežení.
 • Definujeme aktuální problémy a potenciální rizika.
 • Hodnotíme rizika s ohledem na pravděpodobnost a jejich následky.
 • Mapujeme další potřeby klienta.

2. Víme, co chceme

Strategický plán

 • Stanovení konkrétních cílů pro řešení jednotlivých rizik.
 • Odsouhlasení konkrétních technických a režimových opatření.
 • Vytvoření harmonogramu implementace.
 • Zpracování pokynů řídící dokumentace ve sdíleném informačním systému.

3. Jdeme za svými cíli

Implementace

 • Zajištění technických podmínek dle řídící dokumentace.
 • Seznámení všech zúčastněných stran s aktuálními pravidly.
 • Nábor a školení pracovníků strážní a recepční služby.
 • Aktualizace nastavení systémů technické ochrany.

4. Řízení bez kontroly neexistuje

Kontrolní činnosti

 • Kontroly prováděné poskytovatelem.
 • Kontroly objednatelem.
 • Zpětná vazba od účastníků a třetích stran.
 • Zpracování výstupů kontrol ve sdíleném informačním systému.

5. Pojďme si říct, jak na tom jsme

Hodnocení

 • Hodnocení poskytovatele (podle cílů určených strategickým plánem).
 • Hodnocení pracovního výkonu manažera zakázky.
 • Hodnocení pracovního výkonu pracovníků strážní služby.
 • Zpracování jednotlivých hodnocení ve sdíleném informačním systému.

6. Sbírejme data pro rozhodování

Reporting

 • Přehled plnění jednotlivých cílů dle strategického plánu.
 • Přehled incidentů za předchozí období.
 • Hodnocení pracovního výkonu pracovníků strážní a recepční služby.
 • Zpracování jednotlivých incidentů ve sdíleném informačním systému.

 

© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz