FILOZOFIE

Bezpečnost je proces. Proces lze měřit, řídit a hodnotit. Pro správné stanovení klíčových ukazatelů je potřeba stanovit dílčí cíle. Dílčí cíle musí souviset s konkrétními předměty střežení a jejich bezpečnostními riziky.

U nás začínáme vždy prvním krokem a tím je seznámení se s objektem, osobou nebo předmětem, který máme chránit a riziky, kterým může být reálně vystaven. Tím definujeme tzv. Předmět střežení. Předmět střežení pak podle jeho povahy a identifikovaných rizik zajišťujeme, prostřednictvím zdrojů z třech oblastí. Tato strategie vytváří ochranná pásma kolem vlastního Předmětu střežení.

Security management (I. Oblast opatření)

Security management vychází z bezpečnostní politiky je základním kamenem pro stanovení bezpečnostní strategie a cílů v oblasti ochrany osob a majetku. Vytváří režimová a organizační opatření, jejichž znalost a implementace vede k základní úrovni bezpečí. Více zde.

V rámci této oblasti opatření se nejčastěji řeší:

 • Analýzy bezpečnostních rizik
 • Bezpečnostní dokumentace
 • Ochrana utajovaných informací
 • Bezpečnostní studie
 • Požární ochrana + BOZP
 • Incident management
 • GDPR

Technické zabezpečení (II. Oblast opatření)

Technické zabezpečení je využíváno tam, kde k ochraně nestačí využití režimových a organizačních opatření vycházejících ze Security managementu. Technické systémy jsou investičně náročnější, ale z dlouhodobého hlediska tvoří úspornější opatření než Fyzická ostraha. Více zde.

V rámci této oblasti opatření se nejčastěji řeší:

 • Mechanické zábranné systémy
 • Elektronická kontrola vstupu
 • Zabezpečovací systémy
 • Kamerové systémy
 • Servis a údržba

Fyzická ostraha (III. Oblast opatření)

Fyzická ostraha nastupuje tam, kde nepomůže Security management ani Technické zabezpečení. Na některé činnosti a provádění úkonů spojených s kontrolou a ochranou předmětu střežení je prostě ideální lidská síla a rozum. Více zde.

V rámci této oblasti opatření se nejčastěji řeší:

 • Strážní služba
 • Pořadatelská služba
 • Recepční služba
 • Preventisté kriminality
 • Výjezdová služba
 • Bodyguarding

Našim cílem je vytvořit kombinací výše uvedených oblastí službu, která nejlépe odpovídá potřebám našeho zákazníka. Nesnažíme se dělat naši práci vždy stejně, snažíme se o to dělat ji tak, jak je v daném případě potřeba.

Sdílet
Související články
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz