HISTORIE SPOLEČNOSTI


Jak nás vedla náhoda

Na úplném začátku jsme se zabývali pouze návrhem a dodávkami softwarových řešení, která pracovala s obrazovými informacemi z kamerových systémů pro účely čtení registračních značek, evidenci vozidel, statistické a marketingové využití. Ve snaze využit softwarové aplikace v oblasti ochrany osob a majetku, jsme postupně začali kontaktovat bezpečnostní agentury v našem regionu s návrhy řešení, které by pomohlo snížit počty strážných na jednotlivých objektech a tím i náklady jejich klientů.


První prozření

Nějakou chvíli nám trvalo pochopit proč jsou naše návrhy agenturami odmítány a pak nám došlo, že cílem těch, s nimiž jsme chtěli spolupracovat nebylo dodávat efektivní řešení, ale oblékat co nejvíce lidí do uniforem strážní služby. A tak jsem se rozhodli začít taková řešení poskytovat sami.


Založení společnosti

Naše společnost byla založena v roce 2011 s cílem, poskytovat strážní služby a instalace zabezpečovacích systémů s podporou pultu centralizované ochrany.


O našich snech a ambicích

Chtěli jsme být jiní. Chtěli jsme vyhledávat co nejefektivnější cesty, jak zajistit ochranu nám svěřených zakázek. Chtěli jsme dát pojmu Bezpečnostní služba jinou než zastrašující masku. Chtěli jsme vytvořit tu pravou službu. Profesionální a dobře organizovanou službu, která využívá zkušenosti, moderní technologie a prověřené pracovníky s cílem neustále zlepšovat takto poskytované služby. To byl směr, kterým jsme se vydali a přesně to je směr, kterým jdeme.

Jsme DEFENDIT a chráníme hodnoty.

Proč DEFENDIT

Název DEFENDIT, který používáme od založení vzniknul jako složenina anglického výrazu pro ochranu a obranu DEFEND a výrazu pro inovativní technologie, odtud IT. A to je přesně to, co děláme. Zavádíme bezpečnostní systémy, postavené na osvědčených metodách ochrany, rozšířené o podporu moderních technologií.


DEFENDIT V ČÍSLECH

Výnosy v tis. Kč Průměrný počet zaměstnanců Rok
589 2 2011
19 042 104 2012
42 904 198 2013
57 867 241 2014
54 200 203 2015
63 320 301 2016
91 330 346 2017

 


KRONIKA NAŠÍ SPOLEČNOSTI

2011
Zakládáme vlastní bezpečnostní agenturu. Už nebude muset přesvědčovat nikoho o tom, že budoucnost nepatří jen uniformovaným strážným, zastrašování a hraní si na „něco“ bez opory v legislativě. Zakládáme vlastní společnost s jasnou vizí a chutí tvrdě pracovat.

2012
Rozjíždíme první kancelář na adrese Poděbradova 99 v Ostravě, kde také zprovozňujeme náš první dispečink a začínáme připojovat první objekty na náš pult centralizované ochrany. Nabíráme první pracovníky do strážní služby a získáváme první klienty. Jsme certifikování na systém řízení jakosti podle ISO 9001.

2013
Rozšiřujeme portfolio o nové produkty technického zabezpečení. Pro monitoring výkonu strážní služby začínáme využívat moderní zahraniční technologie. Experimentujeme s technologii dronů a malých přenosných zabezpečovacích systémů na akumulátory. Počet pracovníků a připojených objektů neustále narůstá.

2014
Společnost se rozrůstá a kanceláře i skladové prostory nám začínají být malé. Potřebujeme změnu. Postoupit do další úrovně. Rozšířit technické oddělení a nabídku servisních služeb, stejně jako modernizovat stávající dispečink. Na konci roku se vše mění k lepšímu a změnou personálního obsazení klíčových pozic vrcholového managementu startujeme novou etapu naší existence.

2015
Stěhujeme společnost do nových prostor, které lépe odpovídají potřebám našeho pracovního prostředí a našich technologii. Rozšiřujeme pult centralizované ochrany o další pracovní pozice a management. Rozšiřujeme výjezdové skupiny a začínáme spolupracovat s novými servisními partnery.

2016
Zabezpečujeme naši první velkou pořadatelskou akci Zlatá tretra 2016 ve spolupráci s partnerskými organizacemi včetně osobní ochrany hlavní hvězdy meetingu Usaina Bolta. Realizujeme první větší projekt technického zabezpečení areálu na klíč, včetně výstavby vrátnice a oplocení přesahující částku 6 mil.Kč.

2017
Modernizujeme pracoviště pultu centralizované ochrany a vytváříme Bezpečnostní centrum, které integruje systémy elektronického zabezpečení, kamerové systémy a tísňové systémy, společně s hot-line zákaznickou podporou pro naše klienty. Připravujeme změnu firemní identity a zavádění nových procesů řízení jakosti. Rozšířili jsem technickou sekci o nové kolegy. Vyjednáváme se zahraničními dodavateli o přímém zastupování jejich značek na našem trhu.

2018
Implementujeme nový informační systém a začínáme jej sdílet s našimi zákazníky. Připravujeme nový web a zcela nové propagační materiály. Sjednotili jsme firemní vozový park, a to včetně designu jednotlivých vozidel. Získáváme další objekty na střežení fyzickou ostrahou a významné zákazníky v oblasti technické ochrany a kamerového dohledu.

© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.Tvorbu webové stránky zajistil BINARGON.cz