VÝJEZDOVÁ SKUPINA

Výjezdová služba zajišťuje periodické kontroly objektů určených k tzv. patrolaci a současně vyjíždí na základě pokynu pracovníků Pultu centralizované ochrany (PCO) k objektům signalizujícím poplachové stavy.