STRÁŽNÍ SLUŽBA

Průmyslové a logistické areály

Pracovníci strážní služby jsou využívání k ostraze průmyslových a logistických areálů. Jejich úkolem je sledovat chování osob v areálu, a jeho nejbližším okolí, provádět kontrolu dodržování provozních řádů a působit tak, aby bylo předcházeno škodám na majetku a zdraví osob objednatele služeb.