RECEPČNÍ SLUŽBA

Reprezentace a administrativa

Podle povahy komerčních objektů, nejsou potřeba u vstupu do objektu pracovníci strážní služby. Na místo rizik, které řeší strážní služba, je zde kladen důraz především na reprezentaci, znalost cizích jazyků, dobré komunikační dovednost a schopnost řešit základní administrativní úkony či neobvyklé situace. Tyto služby zajišťují pracovníci na recepcích.