Tísňové jednotky

MOBILNÍ TÍSŇOVÉ JEDNOTKY

Pro osoby, které se volně pohybují mimo vyhrazené budovy nebo areály je určena jednotka, která umí posílat GPS polohy, detekovat krizové stavy, přivolat pomoc, telefonovat a hlídat technický stav zařízení.

DOMÁCÍ TÍSŇOVÉ JEDNOTKY

Především pro seniory, které je nutné monitorovat v jejich bytě, je určeno stacionární zařízení. Hlavní jednotka systému umí připojit bezdrátová tlačítka, táhla do sprchových koutů, požární a bezpečnostní čidla atd. Toto zařízení pak umožňuje přivolat pomoc, automaticky detekovat krizové a technické stavy a telefonovat na dispečink.

SYSTÉM TÍSŇOVÝCH TLAČÍTEK

Je určen pro domovy pro seniory nebo jakékoliv pracoviště s možností napadení personálu (nemocnice, nákupní centra, benzinové stanice atd.). Tísňové zprávy jsou zasílány na dispečink.