FYZICKÁ OSTRAHA

Fyzická ostraha zajišťuje ochranu osob a majetku v průmyslových areálech, komerčních centrech a při pořádání společenských a sportovních událostí. Pracovníci fyzické ostrahy zajišťují dodržování všech pravidel, která vzhledem ke své povaze nelze řešit prostřednictvím systémů technického zabezpečení.

Key management system

Máte pořádek v klíčových věcech? A co vaše klíče?

VÍCE INFORMACÍ
STRÁŽNÍ SLUŽBA
Zaměření:Průmyslové a logistické areály

Pracovníci strážní služby jsou využívání k ostraze průmyslových a logistických areálů. Jejich úkolem je sledovat chování osob v areálu, a jeho nejbližším okolí, provádět kontrolu dodržování provozních řádů a působit tak, aby bylo předcházeno škodám na majetku a zdraví osob objednatele služeb.

VÍCE INFORMACÍ
POŘADATELSKÁ SLUŽBA
Zaměření:Sportovní a společenské akce

Předmětem pořadatelských služeb je zajištění fyzické ostrahy společenských akcí, sportovních akcí, hudebních festivalů či koncertů prostřednictvím pracovníků rozdělených na konkrétní pozice s jasně definovanými povinnostmi.

VÍCE INFORMACÍ
RECEPČNÍ SLUŽBA
Zaměření:Reprezentace a administrativa

Podle povahy komerčních objektů, nejsou potřeba u vstupu do objektu pracovníci strážní služby. Na místo rizik, které řeší strážní služba, je zde kladen důraz především na reprezentaci, znalost cizích jazyků, dobré komunikační dovednost a schopnost řešit základní administrativní úkony či neobvyklé situace. Tyto služby zajišťují pracovníci na recepcích.

VÍCE INFORMACÍ
PREVENTISTÉ KRIMINALITY
Zaměření:Města a obce

Pracovníci prevence kriminality tzv. preventisté bývají využíváni ve městech, městských čtvrtích nebo objektech státní správy za účelem zmírnění majetkové trestné činnosti a výtržnictví. Jejich role je pohybovat se v inkriminovaných oblastech a řešit domluvou neuspokojivé projevy chování osob, které se v těchto oblastech pohybují dříve, než se jejich chování změní v páchání trestné činnosti.

VÍCE INFORMACÍ
VÝJEZDOVÁ SKUPINA

Výjezdová služba zajišťuje periodické kontroly objektů určených k tzv. patrolaci a současně vyjíždí na základě pokynu pracovníků Pultu centralizované ochrany (PCO) k objektům signalizujícím poplachové stavy.

VÍCE INFORMACÍ
BODYGUARDING

Osobní ostraha je služba poskytovaná klientům, kteří vyžadují doprovod na společenské a sportovní akce nebo manažerům, kteří chtějí zajistit bezpečnost sebe a svých nejbližších.

VÍCE INFORMACÍ
CHCETE POMOCI S VÝBĚREM?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete kdykoliv kontaktovat naše obchodníky, kteří vám rádi pomohou vybrat optimální řešení.

DOMLUVIT SCHŮZKU
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.WWW stránky dodal BINARGON.cz