Bezpečnost v bytových domech

Bytové domy s mnoha nájemníky se obzvláště v poslední době stávají ideální půdou pro vandalizmus, napadání seniorů a obecné porušování dobrých mravů.

Žijeme v době, která přináší řadu pozitivních i negativních změn tak, jak tomu bylo vždy. Co se ale výrazně liší, je rychlost, jakou změny probíhají, ovlivňují náš život, a zejména pak potřebu bezpečí našeho soukromí. Náš region tím není dotčen více než ostatní, problematika bezpečného bydlení je řešena napříč celým světem. O tom, jaké jsou z dnešního pohledu nejčastější hrozby, a jak jim čelit, bylo napsáno mnoho. My se pokusíme v následujícím článku zaměřit na problémy, které se vyskytují nejčastěji, a na to, jak jim lze předcházet chováním a technickými prostředky.Na prvním místě je potřeba si uvědomit, že bydlet v domech s ostatními nájemníky přináší jak své výhody, tak i nevýhody. Výhodou je zcela určitě ekonomická stránka takového bydlení, kdy se s ostatními nájemníky dělíme o náklady na správu nemovitosti a nejsme nikdy zcela sami. Nevýhodou pak je, pokud ostatní nájemníci nerespektují základní pravidla společného soužití, na která jsme byli po generace zvyklí. To je právě dnes asi největší problém. Bytové domy využívají za účelem bydlení různé věkové generace, zvyklé na různá pravidla chování, s různými morálními hodnotami. Nájemníci si mnohdy nejsou zcela rovni ani v otázce svého příjmu. Neberou ohledy na své sousedy a nemají stejný vztah ke společnému vlastnictví. V mnoha ohledech jsou právě tyto důvody častou příčinou společných problémů, které nelze řešit jinak, než prostřednictvím Policie ČR nebo stížnostmi směřovanými vlastníku nemovitosti. Doba, kdy se sousedé vzájemně dokázali dohodnout, protože se znali a uměli se s jedním nebo dvěma „zlobivci“ vypořádat, je prostě pryč. Není to ničí vina, a i kdyby byla, truchlit nad tím asi nikomu nepomůže. Je to prostě tak. Jednotliví nájemníci musí začít sami u sebe, spojit své síly a najít cestu, jak napravit stávající stav. Majitelé nemovitostí v tomto směru přispívají a jsou naklonění různým řešením, ale nejsou všemocní.

Prevence je v tomto směru ve vývoji, protože i ona musí reagovat na rychlý vývoj prostředí, a pokud se nenajde kouzelný dědeček s čarovnou hůlkou, zřejmě vždycky bude o nějaký ten krok pozadu. Účinná opatření však existují a není jich zrovna málo. Zkusme se tedy podívat na některá základní rizika a dosažitelnost preventivních opatření.

Základem řešení je komunikace

Model chování „nemluvit s cizími lidmi“ nám vštěpovali výchovou naši rodiče tak intenzivně, že se mnoho z nás stáhlo do systému vidění světa, ve kterém jsou cizí úplně všichni. Právě toto dnes způsobuje rozdělení společnosti a sociální izolaci mezi nájemníky. Nikdo nezná své sousedy, lidé zavírají dveře před problémy a starají se jen o sebe. Už evoluce nám ale ukázala, že bezpečnější je bránit se jako skupina, nikoliv jako jednotlivec. Sám se člověk většinou jen bojí, a když se k tomu přidá strach požádat o pomoc, je to cesta k absolutní izolaci.

„Mluvte s nájemníky, kteří mají společné obavy jako vy a komunikujte společně Vaše problémy s ostatními. Budete překvapeni, co zmůže skupina „slabých“ a ohrožených proti jednomu silnému agresorovi.“

Nikdo Vám nemůže pomoci řešit Vaše problémy, když si je necháte pro sebe. V tomto duchu je možné se obrátit nejen na Policii ČR, ale prostřednictvím schránky DOMOVNÍKA na majitele nemovitosti, který již má k dispozici nástroje na některé situace.
Nejsou to přece cizí lidé, když s Vámi sdílejí společné bydlení. Někdy stačí jen uspořádat schůzi ve společných prostorách a dohodnout se na společném řešení.

„Nebuďme lhostejní k tomu, co děje jiným, protože zítra se to může dít i nám.“

 

Společné bydlení je třeba společně chránit

Jeden vchod je z pohledu bezpečnosti jedna oblast pro vytvoření bezpečného útočiště. Můžeme jej rozdělit na společné prostory jako je chodba, sklepy, půdy, ale pořád zůstává hlavním problémem zajištění vstupu. Bezpečnostní dveře opatřené bezpečnostními prvky fungují jen v případě, že jsou používány řádně a všichni nájemníci se naučí je zavírat a zamykat tak, aby plnily svou funkci. Najde-li se někdo, kdo tato pravidla nerespektuje, je potřeba se obrátit pro pomoc na ostatní nájemníky, schránku Domovníka nebo Policii ČR, a hledat způsoby, jak sjednat nápravu.

Společný prostor není skladiště

Uložený starý nábytek, pneumatiky, koberce, dřevo a jiné materiály povalující se ve společných prostorách domu mohou ohrozit nájemníky. Stojí za různými úrazy, tvoří obrovské riziko z hlediska požární ochrany a lákají nenechavce z vnějšku dovnitř s cílem odcizit, zničit nebo dokonce zapálit. Čím více takových předmětů se ve Vašem domě povaluje, tím většímu riziku se vystavujete.

Společný prostor je vizitka domu

Pořádek dělá přátele. Platilo a platit bude vždy. Bytový dům, který nežije v izolaci, bývá uklizený a vybavení společných prostor je zachovalé. Je-li tomu jinak, může to mít dvě příčiny. Buďto si úklidová firma neplní své povinnosti, nebo se nájemníci nedokáží vzájemně dohodnout na řešení situace, popř. požádat o pomoc.

Z výše uvedeného jednoduše vyplývá to, že většinu problémů v domě dokáže vyřešit soudržnost a komunikace nájemníků. Nejsou v tomto ohledu sami, jen musí aktivita vzejít z jejich strany. Bude-li problém řešitelný, řešení se najde.

Jak se efektivně chránit samostatně?

Pokud i přes všechny snahy ve vašem domě selže snaha o společnou komunikaci, máte dvě možnosti. Můžete se přestěhovat a přát si, aby to jinde bylo jiné, nebo se můžete o svou bezpečnost postarat v určité míře sami.

Problematika ochrany společných prostor a vašeho vchodu však bude vždy věcí všech nájemníků. Vlastní bytové jednotky, popřípadě sklepy, si můžete zajistit sami, a to svým preventivně orientovaným chováním nebo technickými prostředky určenými pro zabezpečení bytových domů a bytových jednotek.

Zavírat dveře, zamykat zámky

Už jako malí jsme museli slyšet od svých rodičů tisíckrát opakované napomenutí o tom, že máme zavírat dveře a nepouštět do domu lidi, které neznáme. Říkali nám to, protože to fungovalo. Osvědčilo se to. Dnešní doba tomu nahrává ještě více. Když do domu budou vstupovat převážně nájemníci, bude jednodušší jej chránit, než dům otevřený dokořán. Uzamčené dveře je oproti dveřím pouze zabouchnutým daleko složitější otevřít … to ví přece všichni. Je tedy potřeba naučit sebe, své děti a okolí zámky používat. Pokud to jde, zamykejte. Zámky kupujte sami, nebo si je nechte vyměnit u prověřených firem. Náhodný prodej bezpečnostních zámků od podomních prodejců Vám negarantuje to, že Vám někdo do bytu nainstaluje vložku a nechá si jeden klíč od Vašeho bytu. Koupit zámek samostatně v obchodě, kde není přímo spojen s dveřmi, do kterých bude instalován, je daleko rozumnější řešení.

Neotevíráme těm, které neznáme

Důvěřuj, ale prověřuj. To, že někdo zvoní, není důvod hned otevřít. Daleko bezpečněji se jedná s někým za dveřmi než na prahu. U seniorů a dětí to platí více než u kohokoliv jiného. V případě, že člověka za dveřmi neznáte, nemusíte otevírat dveře. Můžete se s ním domluvit i přes dveře zavřené, nebo ať třeba přijde ve vhodnější dobu, kdy nebudete v bytě sami. Osvědčeným bezpečnostním prvkem je speciální řetízek, který umožňuje dveře pootevřít, ale ponechat je zajištěné proti otevření. Instalace dveřního kukátka a řetízku je tedy z tohoto pohledu minimum, které je potřebné k zabezpečení bytu.

Chování na sociálních sítích

Dnešní doba nahrává prostřednictvím internetu všem „tipařům“, kteří chtějí nahlédnout do Vašeho soukromí, zejména pak prostřednictvím sociálních sítí. Není dobré poskytovat informace celému světu o tom, kdy budete a nebudete doma, ani kolik elektroniky a jiných zařizovacích předmětů jste si stihli pořídit. Mějte na paměti, že Vaše odkazy nemusí sledovat jen Vaši přátelé. O této skutečnosti je dobré poučit hlavně děti.

Bezpečnostní systém ohlídá Vás a Váš domov

Technika je dominantním prvkem naší doby. Je na každém kroku a někdy to až vypadá, že je více otrokářem než dobrým sluhou. Využít ji na ochranu zdraví a majetku je však jednou z nejlepších investic, kterou pro kvalitu svého života můžete udělat. Systémy technického zabezpečení mohou sloužit k mnoha účelům. Kamerový systém zaznamená, co se Vám stalo, nebo to, co se právě děje, je-li přístupný on-line. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, jak jsou dnes nazývána zařízení, kterým se lidově říká alarm, zabezpečí detekci mnoha situací, které by mohly ohrozit Vás nebo Váš domov.

Kamerové systémy

Užití kamerových systémů v bytových domech upravuje legislativa, a to z pohledu zpracování osobních údajů a nakládání s nimi. Kamerové systémy musí být navrženy a instalovány tak, aby splňovaly zásady pro jejich použití, a jejich záznamy bylo možno použít v případě prokazování, jako důkazu nabytého legální formou. Kamerové systémy připojené do internetové sítě mohou v případě vloupání nebo napadení posloužit i pro on-line přehled o tom, co se právě děje. Zkušenost však říká, že monitorovat nepřetržitě kamerové systémy lze jen omezeně a mnohem častěji slouží až k následné identifikaci pachatelů, než k okamžité informaci o tom, co se v reálném čase děje.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Nejčastěji využívané systémy technického zabezpečení, kterým by bylo vhodné věnovat hned několik samostatných kapitol, poskytují nejefektivnější ochranu. S jejich pomocí můžete zabezpečit Váš domov proti vloupání, požáru, vytopení způsobenému únikem vody, únikem plynu nebo například jej používat jako systém SOS pro případ nutné lékařské péče. Instalace zabezpečovacího systému pak uživatelům slouží jako hlídací pes, který nejen štěká na celé kolo, ale umí současně telefonovat, posílat SMS nebo prostřednictvím zařízení dálkového přenosu informovat pracovníky bezpečnostních agentur, kteří zareagují a neprodleně přijedou situaci řešit.

Při odchodu z domova jej jednoduše aktivujete a při příchodu zase vypnete. Pokusí-li se do prostoru střeženého takovým systémem někdo vniknout neoprávněně, systém na něj okamžitě upozorní.

Statisticky je vysoké procento nemovitostí vykradeno i během doby, kdy jsou v noci jejich majitelé doma a spí. Za tímto účelem je možné používat zabezpečovací systémy k částečnému zastřežení, což je stav, při kterém se majitelé mohou pohybovat po bytě zcela volně a systém na ně nereaguje, současně ale hlídá dveře a okna, a v případě jejich neoprávněného otevření okamžitě reaguje.

Nezávisle na tom, je-li systém aktivován či nikoliv, mohou v systému pracovat nepřetržitě další volitelné detektory, o které lze dobrý zabezpečovací systém rozšířit. Jedná se zejména o detektor požární, který reaguje na plamen a kouř v místnosti, detektor záplavový, reagující na únik vody, např. při přetečení vany nebo poruše pračky, a detektory spouštějící poplach při detekci zemního plynu nebo CO2. Mnoho škod v domácnostech totiž vzniká právě díky uvedeným pohromám.

Seniorům nabízí poplachové systémy svou tísňovou funkci. Ať už se jedná o pevně instalované tlačítko na zdi pro přivolání okamžité pomoci, nebo o náramek na ruce, je jejich funkce k nezaplacení. Určitě si umíte představit, o co jednodušší je v případě nevolnosti nebo ohrožení stisknout jedno tlačítko, než hledat telefon a vytáčet číslo. Signál se po stisknutí takového tlačítka přenese na dispečink bezpečnostní služby, která dále zajistí vše potřebné a vyjede na pomoc.

Bezpečnostní dveře a kování

Hovoříme-li o zabezpečení bytů, musíme zmínit bezpečnostní dveře. Ty jsou zcela nepochybně velmi silným pomocníkem při ochraně Vás a Vašeho domova. Lze je sice překonat hrubou silou, ale rozhodně se nevzdají snadno. U některých typů bezpečnostních dveří je rychlejší udělat díru do stěny, ve které jsou zabudovány, než se snažit násilím překonat kvalitní zábranu, kterou jsou. Kování na dveřích, které chrání vlastní zámkovou vložku proti odvrtání a vylomení, je pak pochopitelně nezbytným doplňkem takového systému ochrany bytu.

Rekapitulace závěrem

Nejlepší ochranou je dobře plánovaná prevence. Pokud přestaneme být k sobě vzájemně lhostejní, budeme společně řešit problémy, a zajistíme technické minimum zabezpečení pro své bydlení formou kvalitních vstupních dveří se zámkem, bude náš život mnohem klidnější.

Skončíme tedy tak, jak jsme začali tento článek v úvodu. Žijeme v době, která přináší řadu pozitivních i negativních změn tak, jak tomu bylo vždy. Je na nás, dokážeme-li se přizpůsobit a změnit své návyky, nebo se staneme oběťmi z vlastního přesvědčení.

Naše bezpečnostní agentura v tomto směru může nabídnout řadu služeb a produktů na podporu bezpečnosti nájemníků v bytových domech. Jen oni však mohou svým přístupem zajistit podstatnou část prevence. Dobrá zpráva je, že nejsou sami. Jen je potřeba se ozvat a začít problém řešit.

Sdílet
© 2018 Defendit systems s.r.o. Všechna práva vyhrazena.Tvorbu webové stránky zajistil BINARGON.cz